Skovloven § 39

 1. § 39
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte vilkår for afgørelser efter §§ 4 og 6, § 7, stk. 2, og §§ 19-21, 29 og 38, herunder om
  1. 1) tilplantningsplan og tidsfrister i afgørelser efter § 4,
  2. 2) at fredskovspligten genindtræder, når den anvendelse, der har givet anledning til ophævelse af fredskovspligten efter § 6, ophører,
  3. 3) at tilskud efter § 29 kan gøres betinget af, at arealet bliver fredskovspligtigt efter § 4, eller at der indgås en aftale efter § 18 eller §§ 25 og 26,
  4. 4) tidsbegrænsning i afgørelser efter § 38, og
  5. 5) at et andet areal bliver fredskovspligtigt (erstatningsskov) i afgørelser efter § 6, stk. 1, og § 38, jf. § 11, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om erstatningsskov, herunder om
  1. 1) erstatningsskovens størrelse,
  2. 2) sikkerhed for dens etablering,
  3. 3) at et areal, der bliver fredskovspligtigt efter § 4, i en periode kan anvendes til at opfylde fremtidige vilkår om erstatningsskov efter stk. 1, nr. 5, og
  4. 4) at pligten til at udlægge erstatningsskov kan opfyldes ved, at der betales for skovetablering på et areal omfattet af nr. 3 eller et offentligt eller privatejet areal, som samtidig bliver fredskovspligtigt.