Skovloven § 7

  1. § 7
    Et areal, der i matriklen eller tingbogen er noteret som majoratsskov, skal bevares under samme ejer.
  2. Stk. 2.
    Miljø- og fødevareministeren kan ophæve majoratsbåndet på et areal, hvorefter arealet noteres som fredskovspligtigt i matriklen. Ministeren kan samtidig beslutte, at sammenhængende arealer skal udgøre en fast samlet ejendom i henhold til § 2, stk. 1, i lov om udstykning og anden registrering i matriklen.