Skovloven § 11

 1. § 11
  På fredskovspligtige arealer må der ikke opføres bygninger, etableres anlæg, gennemføres terrænændringer eller anbringes affald.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder dog ikke for
  1. 1) byggeri, arbejdsskure på op til 10 m2, anlæg eller terrænændringer, som er nødvendige for skovdriften, og
  2. 2) spejderhytter, skovbørnehaver og lignende byggeri, der særligt tilgodeser børns og unges friluftsliv.
 3. Stk. 3.
  Miljø- og fødevareministeren skal godkende udseende og beliggenhed af arbejdsskure nævnt i stk. 2, nr. 1.
 4. Stk. 4.
  Ministeren skal fastsætte regler om opførelse af byggeri nævnt i stk. 2, nr. 2, herunder om, at beliggenheden skal godkendes.