Skatteindberetningsloven § 46

  1. § 46
    Virksomheder, der i en kalendermåned har ydet præmier og gevinster i forbindelse med spil og konkurrencer som led i underholdningsprogrammer i elektroniske medier, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.
  2. Stk. 2.
    Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter alene præmier og gevinster, hvis værdi overstiger 300 kr., og som ikke er afgiftspligtige efter lov om afgifter af spil.
  3. Stk. 3.
    Indberetningspligten efter regler udstedt i medfør af stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.