Skatteindberetningsloven § 45

  1. § 45
    Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet legater som nævnt i ligningslovens § 7 K, skal hver måned indberette herom til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb eller engangsbeløb.
  2. Stk. 2.
    Indberetningspligten efter stk. 1 omfatter ikke legater, der er omfattet af indberetningspligt efter § 25.