Skatteindberetningsloven § 44

  1. § 44
    Alle, der i en kalendermåned som led i deres virksomhed har udbetalt eller godskrevet vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, mønster, varemærke og lign. og vederlag for reklamemæssig udnyttelse af en person, skal hver måned indberette om beløb m.v. til indkomstregisteret, jf. §§ 3 og 4 i lov om et indkomstregister. Dette gælder, hvad enten der er tale om løbende beløb m.v. eller engangsbeløb m.v.
  2. Stk. 2.
    Indberetningspligten efter regler udstedt i medfør af stk. 1 omfatter såvel pengeydelser som naturalier. Naturalier værdiansættes til markedsværdien.