Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 13

  1. § 13
    Loven træder i kraft den 1. januar 2021, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og § 4, stk. 4.
  3. Stk. 3.
    Ved den første udpegning af medlemmer til tilsynet, jf. § 2, stk. 2, udpeges 3 medlemmer, herunder formanden, for en periode på 4 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år. De 2 øvrige medlemmer udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudnævnelse i 4 år.