Skatteforvaltnings-it-tilsynsloven § 4

 1. § 4
  Tilsynet arbejder for opfyldelsen af sit formål på følgende måde:
  1. 1) Ved at følge driften og udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område og rådgive told- og skatteforvaltningen om almene og principielle spørgsmål med tilknytning hertil.
  2. 2) Ved at bistå ved behandlingen af told- og skatteforvaltningens it-projekter og it-systemstyring i Statens It-råd.
  3. 3) Ved at afgive udtalelser om forenkling af eksisterende og kommende regulering på skatteområdet med henblik på at reducere kompleksitet og nedbringe risici for told- og skatteforvaltningens it-område.
  4. 4) Ved at behandle indberetninger om alvorlige fejl i og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-driften og it-udviklingen af told- og skatteforvaltningens it-område, som tilsynet modtager fra whistleblowerordninger.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren kan anmode tilsynet om at udtale sig om spørgsmål med relation til forvaltningen af told- og skatteforvaltningens it-område.
 3. Stk. 3.
  Skatteministeren kan fastsætte regler om opgaverne nævnt i stk. 1, nr. 1-3.
 4. Stk. 4.
  Skatteministeren fastsætter regler om tilsynets opgaver efter de i stk. 1, nr. 4, nævnte indberetninger.