Registreringsafgiftsloven § 29

 1. § 29
  En bil, der er registreret første gang før den 25. april 2007, og som derefter registreres første gang i Køretøjsregisteret som en varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 2 t, afgiftsberigtiges efter § 5, jf. dog § 29 b, bortset fra at varebilen efter ejerens valg enten afgiftsberigtiges med
  1. 1) 95 pct. ud over det afgiftsfrie beløb eller
  2. 2) 50 pct. ud over det afgiftsfrie beløb kombineret med betaling af løbende afgift efter § 20 a, stk. 2, i vægtafgiftsloven efter satserne for varebiler med en tilladt totalvægt i intervallet 2.001-2.500 kg.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en varebil,
  1. 1) der hidtil har været fritaget for registreringsafgift efter § 2, hvis betingelserne for afgiftsfritagelsen ophører, eller
  2. 2) for hvilken der tidligere er udbetalt godtgørelse efter § 7 b, men som registreres på ny i Køretøjsregisteret.