Overenskomstforlængelsesloven § 12

  1. § 12
    Spørgsmål, om hvilke der ikke kan opnås flertal i de i § 10 og § 11 omtalte nævn, afgøres ved, at nævnet udpeger en opmand, der træffer afgørelsen. Kan enighed om opmand ikke opnås, udpeges en sådan af forligsinstitutionen.
  2. Stk. 2.
    Udgifter i medfør af stk. 1 afholdes af parterne med halvdelen til hver.