Opkrævningsloven § 8

 1. § 8
  Told- og skatteforvaltningen kan, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, meddele fritagelse for betaling af
  1. 1) afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar efter § 4, stk. 2,
  2. 2) gebyr efter § 6,
  3. 3) renter efter § 7 samt
  4. 4) renter efter § 16 c, stk. 1 og 2.
 2. Stk. 2.
  Skatteministeren fastsætter nærmere regler om anvendelsen af stk. 1.