Opkrævningsloven § 6

  1. § 6
    Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling efter denne lov.