Olieberedskabsloven § 7

 1. § 7
  En del af beredskabslagrene efter § 6, stk. 1, kan holdes som specifikke lagre.
 2. Stk. 2.
  Specifikke lagre efter stk. 1 skal ejes af den centrale lagerenhed og holdes her i landet.
 3. Stk. 3.
  Specifikke lagre, som holdes eller transporteres her i landet, kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Dette gælder også specifikke lagre, som holdes af en anden medlemsstat eller dennes centrale lagerenhed.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om specifikke lagre, herunder om deres størrelse, sammensætning og transport.