Olieberedskabsloven § 6

 1. § 6
  Virksomheder skal holde beredskabslagre af råolie eller olieprodukter, hvis de
  1. 1) importerer råolie eller olieprodukter her til landet,
  2. 2) producerer råolie eller olieprodukter her i landet eller
  3. 3) lader råolie eller olieprodukter producere hos en anden virksomhed her i landet.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, som i et kalenderår importerer eller producerer mindre end svarende til 1.000 t råolieækvivalent, har ikke lagringspligt efter stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, som alene producerer olieprodukter ved oparbejdning af spildolie til genbrug, har ikke lagringspligt efter stk. 1.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter ansøgning give tilladelse til, at en virksomhed, der har haft lagringspligt efter stk. 1, og som i en periode ikke opfylder bestemmelserne om at få en sådan lagringspligt efter stk. 1, fortsætter med at være en lagringspligtig virksomhed.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om virksomhedernes lagringspligt efter stk. 1-4, herunder om beregning af lagringspligtens størrelse, anmeldelsespligt for virksomheder, som omfattes af reglerne i stk. 1, lagringspligtens specificering på produktkategorier, lagringspligtens periodisering, lageranlæggets indretning, lagringspligtens fordeling på A-lagre og B-lagre, ophør af lagringspligt og mulighed for dispensationer fra lagringspligten.