Olieberedskabsloven § 25

  1. § 25
    Loven træder i kraft den 1. maj 2012.
  2. Stk. 2.
    §§ 6-11, 13-16 og 20, § 23, stk. 1, nr. 1-4, og § 24 finder anvendelse fra den 31. december 2012.
  3. Stk. 3.
    Klima-, energi- og bygningsministeren kan uanset stk. 2 fra den 1. maj 2012 træffe afgørelse efter § 10, stk. 1, om godkendelse af internationale lagerdækningsaftaler, der omfatter perioden efter den 31. december 2012.