Olieberedskabsloven § 2

 1. § 2
  Loven finder anvendelse for:
  1. 1) Virksomheder med lagringspligt for råolie eller olieprodukter efter § 6, stk. 1.
  2. 2) Den centrale lagerenhed udpeget efter § 5, stk. 1.
  3. 3) Virksomheder, som udlejer lagerkapacitet for råolie eller olieprodukter.
  4. 4) Virksomheder med kommercielle lagre.
  5. 5) Virksomheder i øvrigt, der har betydning for den danske forsyning af råolie og olieprodukter.