Olieberedskabsloven § 5

 1. § 5
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan på nærmere angivne vilkår udpege den centrale lagerenhed.
 2. Stk. 2.
  Den centrale lagerenhed er en organisation, der ikke har fortjeneste som målsætning, og som handler i almenhedens interesse.
 3. Stk. 3.
  Den centrale lagerenhed kan erhverve, holde og sælge beredskabslagre. Den centrale lagerenhed skal have de nødvendige lager- og transportanlæg hertil eller have rådighed herover.
 4. Stk. 4.
  Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om den centrale lagerenheds opgaver og om tavshedspligt for bestyrelse, direktion og medarbejdere.
 5. Stk. 5.
  Klima-, energi- og bygningsministeren godkender den centrale lagerenheds vedtægter og ændringer af disse.