Olieberedskabsloven § 15

 1. § 15
  Klima-, energi- og bygningsministeren fører en fortegnelse over alle beredskabslagre, som holdes for at dække lagringspligt efter § 6, stk. 1, og som ikke er specifikke lagre. Fortegnelsen skal for den enkelte lagerbeholdning på opgørelsestidspunktet bl.a. indeholde oplysninger om lagerbe-holdningens
  1. 1) geografiske placering i form af lagersted,
  2. 2) størrelse,
  3. 3) art i form af produktkategorier og
  4. 4) ejer.
 2. Stk. 2.
  Klima-, energi- og bygningsministeren fører en fortegnelse over alle specifikke lagre, som holdes her i landet. Fortegnelsen skal for den enkelte lagerbeholdning på opgørelsestidspunktet bl.a. indeholde de oplysninger, som er angivet i stk. 1, nr. 1-4.
 3. Stk. 3.
  Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om de to fortegnelser efter stk. 1 og 2 vedrørende detaljering, løbende opdatering og opbevaring.