Olieberedskabsloven § 11

 1. § 11
  Den centrale lagerenhed kan for en periode delegere opgaver i forbindelse med forvaltning af beredskabslagre til
  1. 1) en anden EU-medlemsstat, på hvis område sådanne beredskabslagre er beliggende, eller denne medlemsstats centrale lagerenhed eller
  2. 2) en virksomhed med lagringspligt efter § 6, stk. 1.
 2. Stk. 2.
  Delegation efter stk. 1 kan ikke omfatte køb og salg af specifikke lagre.
 3. Stk. 3.
  Delegerede opgaver efter stk. 1 kan ikke videredelegeres af de parter, som har modtaget delegationerne.