Offentlighedsloven § 28

 1. § 28
  Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af § 23, § 24, stk. 1, § 25 og § 27, nr. 1-3.
 2. Stk. 2.
  Stk. 1 gælder ikke, i det omfang
  1. 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug,
  2. 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller
  3. 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige.