Offentlighedsloven § 27

 1. § 27
  Retten til aktindsigt omfatter ikke:
  1. 1) Statsrådsprotokoller.
  2. 2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces.
  3. 3) Dokumenter, der udveksles, i forbindelse med at en myndighed udfører sekretariatsopgaver for en anden myndighed.
  4. 4) Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.
  5. 5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.