Offentlighedsloven § 24

 1. § 24
  Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem:
  1. 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder.
  2. 2) Forskellige ministerier.
 2. Stk. 2.
  Oplysninger om sagens faktiske grundlag m.v. er efter reglerne i §§ 28 og 29 omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler uanset stk. 1.
 3. Stk. 3.
  Selv om det må antages, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand i forbindelse med den pågældende sag m.v., gælder stk. 1 ikke
  1. 1) i sager, hvori der er eller vil blive truffet en konkret afgørelse af en forvaltningsmyndighed,
  2. 2) i sager om indgåelse af kontraktforhold og
  3. 3) i forbindelse med et ministeriums udførelse af kontrol- eller tilsynsopgaver.