Natur- og Miljøklagenævnsloven § 5

  1. § 5
    Med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i §§ 7 og 9, behandles en klagesag
    1. 1) af nævnet i den sagkyndige sammensætning, som består af formanden eller en stedfortræder for denne og et antal sagkyndige medlemmer, eller
    2. 2) af nævnet i den læge sammensætning, som består af formanden eller en stedfortræder for denne, 7 medlemmer, der er udpeget af Folketinget, og 2 medlemmer, der er udpeget af Højesteret, jf. dog § 8, stk. 3.
  2. Stk. 2.
    Det fastsættes i den øvrige lovgivning, om nævnet skal sammensættes som nævnt i stk. 1, nr. 1 eller 2, ved behandlingen af klager efter den pågældende lov.