Markedsføringsloven § 1

  1. § 1
    Loven finder anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt på offentlig virksomhed, i det omfang der udbydes produkter på markedet.
  2. Stk. 2.
    §§ 3, 4, 9 og 14 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder, i det omfang erhvervs- og vækstministeren har udstedt regler på det pågældende område.
  3. Stk. 3.
    §§ 15 og 16 finder ikke anvendelse på finansielle virksomheder.