Markedsføringsloven § 13

  1. § 13
    Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.