Markedsføringsloven § 4

  1. § 4
    En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.