Markedsføringsloven § 5

 1. § 5
  En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.
 2. Stk. 2.
  Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:
  1. 1) Produktets eksistens eller art,
  2. 2) de væsentligste egenskaber ved produktet,
  3. 3) omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,
  4. 4) erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,
  5. 5) prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,
  6. 6) behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,
  7. 7) den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,
  8. 8) forbrugerens rettigheder,
  9. 9) den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller
  10. 10) forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.