Kontinentalsokkelloven § 2

 1. § 2
  Transport- og energiministeren kan tillade udforskning af de naturforekomster, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, når denne ikke foretages med henblik på udnyttelse. Miljøministeren kan tillade udforskning og indvinding af de råstoffer, der er omfattet af lov om råstoffer, efter reglerne i lov om råstoffer. I øvrigt må udforskning og indvinding af forekomster, som nævnes i § 1, stk. 2, nr.1, kun ske i henhold til en bevilling, der gives af transport- og energiministeren efter reglerne i lov om efterforskning og indvinding af råstoffer i kongeriget Danmarks undergrund.
 2. Stk. 2.
  Fødevareministeren kan tillade fiskeri og udforskning af de levende organismer, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 2. Indgår der i fiskeri- eller havforskning undersøgelser af de naturforekomster, som er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1, gives tilladelse til disse undersøgelser ligeledes af fødevareministeren. En tilladelse gives for et tidsrum af indtil 5 år og kan bl.a. betinges af betaling af afgifter til det offentlige.
 3. Stk. 3.
  (Ophævet)
 4. Stk. 4.
  (Ophævet)
 5. Stk. 5.
  (Ophævet)
 6. Stk. 6.
  (Ophævet)
 7. Stk. 7.
  (Ophævet)
 8. Stk. 8.
  (Ophævet)
 9. Stk. 9.
  (Ophævet)
 10. Stk. 10.
  (Ophævet)