Kontinentalsokkelloven § 1

  1. § 1
    Den danske kontinentalsokkels naturforekomster tilhører den danske stat og kan kun udforskes eller udnyttes af andre efter bevilling eller tilladelse.
  2. Stk. 2.
    Ved naturforekomster forstås i denne lov:
    1. 1) havbunden eller dennes undergrunds mineralske og andre ikke-levende forekomster og
    2. 2) levende organismer, som, når de er fangstmodne, enten er fastsiddende på eller under havbunden eller er ude af stand til at bevæge sig uden i stadig fysisk berøring med havbunden eller undergrunden.