Jordforureningsloven § 67

  1. § 67
    Tilsynsmyndigheden, jf. § 65, § 66 og § 66 a, skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre det har underordnet betydning.
  2. Stk. 2.
    Tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for miljøbeskyttelsen.
  3. Stk. 3.
    Tilsynsmyndighedens afgørelse efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.