Jordforureningsloven § 66 a

 1. § 66 a
  Miljø- og fødevareministeren fører tilsyn med, at påbud meddelt af ministeren, jf. § 39, stk. 2, efterkommes.
 2. Stk. 2.
  Ministeren skal underrette den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en erhvervsejendom, der antages at skyldes jordforurening.
 3. Stk. 3.
  Ministeren skal underrette den stedlige byggemyndighed, hvis ministeren konstaterer indeklimaproblemer på en boligejendom som følge af jordforurening.
 4. Stk. 4.
  Ministeren skal underrette de berørte vandforsyninger, så snart en forurening er konstateret.