Jordforureningsloven § 38 o

  1. § 38 o
    Påbud efter § 38 k, stk. 3, og § 38 m, stk. 2, kan meddeles, uanset om driftsherren har rådighed over den forurenede ejendom. I påbuddet skal der fastsættes pligt til retableringer af den forurenede ejendom.
  2. Stk. 2.
    Hvis driftsherren ikke har rådighed over den forurenede ejendom, kan miljømyndigheden meddele påbud til den, der har rådighed over ejendommen, om at tåle, at undersøgelser, oprydning eller andre foranstaltninger foretages ved driftsherrens foranstaltning.
  3. Stk. 3.
    Påbud efter stk. 2 er bindende for den, der til enhver tid har rådighed over den forurenede ejendom.