Jordforureningsloven § 27

 1. § 27
  Værditabsordningen omfatter ejere, der
  1. 1) har erhvervet en ejendom, jf. § 26, i forurenet tilstand og
  2. 2) ved erhvervelsen hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var forurenet.
 2. Stk. 2.
  Følgende er omfattet af værditabsordningen, hvis den tidligere ejer opfyldte betingelserne i stk. 1:
  1. 1) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved arv, hensidden i uskiftet bo eller tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver.
  2. 2) Ejere, der har overtaget ejendommen ved skilsmisse eller separation eller efter i mindst to år at have haft fælles husstand med den tidligere ejer.
  3. 3) Ejere, der har erhvervet ejendommen ved en frivillig handel med en panthaver eller ved en panthavers mellemkomst som led i panthaverens tabsbegrænsende foranstaltning.
 3. Stk. 3.
  Ejere af ejendomme, der er blevet udstykket i ejerlejligheder, er omfattet af værditabsordningen uanset bestemmelserne i stk. 1, såfremt betingelserne i stk. 1 var opfyldt ved udstykningen i ejerlejligheder.