Jobpræmieloven § 8

  1. § 8
    Kommunen skal orientere de personer, der efter § 1, stk. 1, kan være berettiget til at få udbetalt jobpræmie. Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder et standardbrev, som kommunen skal anvende.
  2. Stk. 2.
    Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for forvaltningen af jobpræmieordningen, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen, og identiteten af den, oplysningerne vedrører.