Jobpræmieloven § 2

  1. § 2
    Kommunen udbetaler jobpræmie uden ansøgning til personer, der har indtægter som nævnt i § 3.
  2. Stk. 2.
    Kommunen udbetaler jobpræmie til personer, der er registreret til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, og som ikke samtidig får udbetalt offentlige forsørgelsesydelser som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 1-9, barseldagpenge efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og SU efter lov om statens uddannelsesstøtte. Jobpræmie til disse personer udbetales efter ansøgning, for perioden efter at kommunen har modtaget ansøgningen.
  3. Stk. 3.
    Jobpræmien udbetales for de perioder fra den 1. januar 2011 til og med den 31. december 2012, hvor betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt.