Innovationsloven § 5

  1. § 5
    Miljø- og fødevareministeren eller Innovationsudvalget kan indhente rådgivning fra sagkyndige vedrørende de i § 3 nævnte projekter.
  2. Stk. 2.
    Innovationsudvalget er rådgivende for ministeren med hensyn til den samlede indsats inden for lovens områder, herunder rådgivning i forbindelse med fastlæggelse af temaer, jf. § 11, stk. 1.