Innovationsloven § 11

 1. § 11
  Miljø- og fødevareministeren kan udmelde særlige temaer for projekter, der kan opnå tilskud inden for lovens område. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.
 2. Stk. 2.
  Ministeren kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om
  1. 1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til med henblik på at fremme de i loven nævnte formål,
  2. 2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud, herunder at tilskudsmodtagere skal deltage i en ekstern evaluering af projektet, hvis de udpeges hertil,
  3. 3) hvem der kan opnå tilskud,
  4. 4) tilskudsprocent, jf. dog § 12,
  5. 5) særlige tilskudsmuligheder for små og mellemstore virksomheder og
  6. 6) særlige tilskudsmuligheder vedrørende etablering af innovationsklynger og dannelse af netværk.