Innovationsloven § 3

 1. § 3
  Miljø- og fødevareministeren nedsætter et innovationsudvalg for fødevaresektoren (Innovationsudvalget).
 2. Stk. 2.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter inden for følgende områder:
  1. 1) Den primære jordbrugssektor.
  2. 2) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur.
  3. 3) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter.
  4. 4) Sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter.
  5. 5) Den primære jordbrugssektor i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af jordbrugsprodukter (integrerede projekter).
  6. 6) Den primære fiskerisektor, herunder akvakultur, i kombination med sektoren vedrørende forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter (integrerede projekter).
 3. Stk. 3.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til aktiviteter, der har til formål at undersøge mulighederne for at formulere innovationsprojekter omfattet af stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Udvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til generiske kampagner og testmarkedsføring.