Hesteloven § 36

 1. § 36
  Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 2-4.
 2. Stk. 2.
  For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder §§ 5, 12 og 13 først anvendelse fra den 1. januar 2011.
 3. Stk. 3.
  For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder §§ 11, 16 og 18 først anvendelse fra den 1. januar 2016.
 4. Stk. 4.
  For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder §§ 6-9 først anvendelse fra den 1. januar 2020.