Hesteloven § 16

 1. § 16
  For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold.
 2. Stk. 2.
  Folden skal have et areal på mindst 800 m², hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m² pr. hest. En fold af minimumsstørrelse, jf. 1. pkt., må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste på et døgn.
 3. Stk. 3.
  Folden må ikke indhegnes med pigtråd.
 4. Stk. 4.
  Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at kravet i stk. 2 kan fraviges for bestemte typer af heste, eller hvor veterinære hensyn eller hensyn til hestens adfærd tilsiger det.