Hesteloven § 5

 1. § 5
  Heste må ikke opstaldes i spiltov.
 2. Stk. 2.
  Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn.
 3. Stk. 3.
  Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid.
 4. Stk. 4.
  Heste, der gruppeopstaldes hele døgnet, og som har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan ud over bestemmelsen i stk. 3 en gang i døgnet opbindes i op til 5 timer, hvis opbinding ud over 2 timer er nødvendig af sikkerhedsmæssige hensyn m.v.
 5. Stk. 5.
  Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., og stk. 4 kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor.