Gammelførtidspensionloven § 50

 1. § 50
  Staten afholder udgifterne til pension efter § 16 til personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension. Udgifterne til pension efter §§ 14, 16 og 21 til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, afholdes af staten med 35 pct. og med 65 pct. af kommunen, jf. dog stk. 2.
 2. Stk. 2.
  Staten afholder udgifterne til den ekstra tillægsydelse efter § 13, nr. 3 og 4, og til mediecheck efter § 20 a.
 3. Stk. 3.
  Udgifter til personligt tillæg efter § 17, stk. 2, og helbredstillæg efter § 18 afholdes af staten med 50 pct. og af kommunen med 50 pct. Udgifter til varmetillæg efter § 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter § 17, stk. 3, afholdes af staten med 75 pct. og af kommunen med 25 pct.
 4. Stk. 4.
  Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet, og til personer, der har fast bopæl på Færøerne og i Grønland.