Gammelførtidspensionloven § 13

 1. § 13
  Førtidspension kan udbetales til personer i alderen fra 18 år til folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, i form af
  1. 1) højeste førtidspension, der består af grundbeløb, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og pensionstillæg,
  2. 2) mellemste førtidspension, der består af grundbeløb, invaliditetsbeløb og pensionstillæg,
  3. 3) forhøjet almindelig førtidspension, der består af grundbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse og pensionstillæg, eller
  4. 4) almindelig førtidspension, der består af grundbeløb, ekstra tillægsydelse og pensionstillæg.