Gammelførtidspensionloven § 20 a

 1. § 20 a
  Til førtidspensionister, som inden den 1. januar er berettiget til førtidspension, jf. § 13, og som opfylder betingelserne i stk. 2, udbetales i januar måned en årlig mediecheck.
 2. Stk. 2.
  Retten til mediecheck efter stk. 1 er betinget af, at pensionistens personlige tillægsprocent er opgjort til 100, jf. § 29, stk. 3.
 3. Stk. 3.
  Den personlige tillægsprocent fastsættes hver den 1. januar på grundlag af indtægten opgjort efter § 26.
 4. Stk. 4.
  Afgørelse om ret til mediecheck kan ske uden partshøring.