Dødsboskatteloven § 67

 1. § 67
  Reglerne i dette kapitel finder anvendelse på afdødes særbo, når dette skiftes, uden at den længstlevende ægtefælle overtager det efter § 58, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt., mens fællesboet overtages af den længstlevende ægtefælle efter § 58, stk. 1, eller stk. 2, 1. pkt.
 2. Stk. 2.
  Reglerne i §§ 3-6 finder anvendelse på de i stk. 1 nævnte dødsboer.
 3. Stk. 3.
  Hvis boet er fritaget for beskatning efter § 6, finder §§ 7-18 anvendelse med de ændringer, der følger af § 68.
 4. Stk. 4.
  Hvis boet ikke er fritaget for beskatning efter § 6, finder §§ 19-33 anvendelse med de ændringer, der følger af § 69.
 5. Stk. 5.
  For modtagere af udlodning fra et bo, der er omfattet af stk. 1, gælder §§ 34-40.
 6. Stk. 6.
  For den længstlevende ægtefælle gælder §§ 59-65 med de ændringer, der følger af § 70. I det omfang den længstlevende ægtefælle modtager udlodning fra et bo, der er omfattet af stk. 1, gælder dog i stedet §§ 41-48 samt § 51.
 7. Stk. 7.
  Afgår den længstlevende ægtefælle ved døden i samme indkomstår som førstafdøde, finder § 7, 2. pkt., § 8, 3. pkt., § 16, stk. 4, § 19, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., samt § 32, stk. 4, ikke anvendelse, i det omfang beløbene er indgået i skifte af førstafdødes særbo efter dette kapitel.