CVR-loven § 12

 1. § 12
  For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 1, 2, 3 og 7, vedligeholdes grunddata af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med told- og skatteforvaltningen.
 2. Stk. 2.
  For juridiske enheder, der er anført i § 3, nr. 4-6, vedligeholdes grunddata af Danmarks Statistik.
 3. Stk. 3.
  For produktionsenhederne vedligeholdes grunddata af Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Danmarks Statistik, jf. dog stk. 4.
 4. Stk. 4.
  For samtlige enheder i Det Centrale Virksomhedsregister vedligeholdes brancheoplysningerne af Danmarks Statistik i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og told- og skatteforvaltningen.