CVR-loven § 3

 1. § 3
  Ved juridisk enhed forstås i denne lov:
  1. 1) En fysisk person i dennes egenskab af arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende.
  2. 2) En juridisk person eller en filial af en udenlandsk juridisk person.
  3. 3) En trust eller et juridisk arrangement, der ligner en trust.
  4. 4) En statslig administrativ enhed.
  5. 5) En region.
  6. 6) En kommune.
  7. 7) Et kommunalt fællesskab.