CO2-afgiftsloven § 12

 1. § 12
  Virksomheder, der er registreret efter § 3, skal føre regnskab
  1. 1) over de af § 2, stk. 1, nr. 1-4, 8-10, 13, 15 og 17 omfattede varer efter bestemmelserne i §§ 14 og 15 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.,
  2. 2) over de af § 2, stk. 1, nr. 5-7, 12 og 14, omfattede varer efter bestemmelserne i § 11 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og
  3. 3) over de af § 2, stk. 1, nr. 11 og 16, omfattede varer efter bestemmelserne i § 14 i lov om afgift af naturgas og bygas m.v.
 2. Stk. 2.
  Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal på fakturaen angive mængden af biobrændstoffer. Bestemmelsen i § 11, stk. 2, 3. pkt., i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., finder tilsvarende anvendelse ved fakturering af afgift efter § 2, stk. 1, nr. 14.
 3. Stk. 3.
  Virksomheder, der får bundfradrag, jf. § 9 c, skal opbevare dokumentation for basisårene, der ligger til grund for bundfradraget, så længe bundfradraget benyttes.