Cfc-afgiftsloven § 6

 1. § 6
  I den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 5, stk. 2, fradrages:
  1. 1) Vægten af stoffer, der er udleveret til en anden oplagshaver efter § 4, stk. 4,
  2. 2) vægten af stoffer, der er afgiftsfritaget efter § 3 a, stk. 5,
  3. 3) vægten af stoffer, hvoraf der tidligere er svaret afgift, eller hvor stofferne er taget i anvendelse inden lovens ikrafttrædelse, og
  4. 4) vægten af stoffer, der er leveret til udlandet.
 2. Stk. 2.
  Told- og skatteforvaltningen kan fastsætte regler om kontrol for fradrag efter stk. 1.