Cfc-afgiftsloven § 5

 1. § 5
  Afgiftsperioden er måneden.
 2. Stk. 2.
  Oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige vægt for en afgiftsperiode som vægten af den mængde afgiftspligtige stoffer, der i perioden er udleveret fra virksomheden.
 3. Stk. 3.
  Oplagshavere, der udtager afgiftspligtige stoffer til fremstilling af varer, skal medregne forbruget til udleveringen efter stk. 2.
 4. Stk. 4.
  Opgørelsen specificeres efter regler, som fastsættes af told- og skatteforvaltningen.